ΕΠΙΛΟΓΗ

Μερικά προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εργασία σας ή την ιδέα σας!

Montagekit® Polystyrene

Ισχυρή κόλλα συναρμολόγησης, χωρίς διαλύτες, με βάση διασποράς ακρυλικού.