Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος παρουσιάζεται σε εσάς από την Bison International B.V.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου (κείμενα, εικόνες, ήχοι και λογισμικό) προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του ιστότοπου προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Οι επισκέπτες στον ιστότοπο της Bison δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν ή να αντιγράφουν τα έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον ιστότοπο χωρίς τη συγκατάθεση της Bison International B.V. (ούτε μέσω προσωπικού δικτύου).

Παρά τη συνεχή μέριμνα και φροντίδα που δείχνουμε για το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, δεν είμαστε σε θέση να παράσχουμε εγγυήσεις αναφορικά με την πληρότητα και την ακρίβειά του.

Οι συστάσεις μας βασίζονται σε ολοκληρωμένες μελέτες και πρακτικές εμπειρίες. Σε συνάρτηση με τη μεγάλη ποικιλία υλικών και τις διαφορετικές συνθήκες συγκόλλησης, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα ή/και για τη ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του προϊόντος. Ωστόσο, είμαστε πρόθυμοι να σας δώσουμε τις συστάσεις μας.

Επίσης δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τις οποίες τις συμβουλεύεστε. Όλες οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν και χωρίς καμία (σιωπηρή) εγγύηση αναφορικά με την ορθότητα των πληροφοριών, την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλως.

Η Bison International B.V. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτουν από ή συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου της Bison ή με την (προσωρινή) αδυναμία του χρήστη να συμβουλευτεί τον ιστότοπο. Επίσης δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από τη χρήση των πληροφοριών που αποκτήθηκαν μέσω του ιστότοπου της Bison.

Τυχόν στοιχεία, συμβουλές, ιδέες ή υλικά που αποστέλλετε στην Bison (μέσω e-mail ή με ηλεκτρονική μορφή) είναι καταρχήν μη εμπιστευτικά και μπορούν να χρησιμοποιούνται ή να παράγονται ελεύθερα από την Bison International B.V. χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλετε στην Bison πρέπει να είναι ορθές και νομικά έγκυρες και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της Bison (συμπεριλαμβανομένων και των εν λόγω νομικών πληροφοριών) ανανεώνονται και ενημερώνονται τακτικά. Μπορούν να γίνουν αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση οι οποίες θα έχουν άμεση ισχύ.