Στεγανοποιηση Μπανιερασ

Μπορείτε εύκολα να αντικαταστήσετε το στεγανοποιητικό γύρω από τη μπανιέρα μόνοι σας. Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες για να αφαιρέσετε το παλιό στεγανοποιητικό και να εφαρμόσετε το νέο. Και το μπάνιο σας θα είναι πλέον υδατοστεγανό!

Μεταφορά στην αρχή
Μεταφορά στην αρχή