Αφαιρεση Στεγανοποιητικου Απο Τισ Ακρεσ

Δεν είναι και η πιο ευχάριστη εργασία, αλλά είναι απαραίτητη για ένα καλό αποτέλεσμα. Συνεπώς, αφαιρέστε το παλιό στεγανοποιητικό με τον εξής τρόπο.